Analýza současného stavu a vyhodnocení souladu s GDPR nařízením

Náš tým má zastoupeny všechny kompetence v dostatečné kapacitě, nezbytné pro poskytování služeb v oblasti GDPR.

Co vše je potřeba pro analýzu?

Sestavení týmu
Pro úspěšnou implementaci a udržení souladu s GDPR je nezbytné sestavit správný tým. Pomůžeme Vám identifikovat zúčastněné strany, naplánujeme workshopy, sestavíme projektový plán.
Školení pro tým
Zajistíme krátké školení (navazuje na GDPR Akademii Online ) které umožní jednotlivým členům týmu lépe pochopit problematiku GDPR, a to zejména v kontextu sběru informací, analýzy a vyhodnocení souladu s GDPR.
Sběr informací
Místním šetřením v místě úřadu, obce, nebo příspěvkové organizace zajistíme řízený sběr informací ve struktuře, která je nezbytná pro posouzení připravenosti na GDPR.
Zpracování vstupní analýzy
Na základě sběru informací provedeme analýzu současného stavu, včetně posouzení míry souladu s nařízením GDPR. Součástí jsou také rámcová doporučení dalšího postupu.
Závěrečné vyhodnocení analýzy
Seznámíme Vás s výsledkem zpracované analýzy, vysvětlíme vám jaká opatření jsou nutná přijmout v kontextu GDPR. Současně vám nabídneme další postup jak pokračovat v tématu GDPR úspěšně dál.